Od 1. září do10. října 2010 bude z důvodu rekonstrukce tramvajové trati obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Moráň – Albertov:

* linky 18,24,53,55 bude odkloněna přes zastávky Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň,
___________________________________________________________________
Z důvodu pokračujících prací na výstavbě Městského okruhu bude do 1. října 2010 obousměrně přerušen provoz tramvají již jen v úseku Prašný most – křižovatka Milady Horákové × U Brusnice
Platí pro linky 1,2,15,18,25,56,57
 
 
 

T3R.P/V

Typ tramvaje, který vznikl modernizací československé tramvaje Tatra T3.Protože však financí určených na nákup nových vozů není nikdy nazbyt, začal Dopravní podnik Praha uvažovat o modernizaci stávajících, morálně již značně zastaralých vozů T3 a jejich modifikací. Po mnoha pokusech s kusovými modernizacemi na typy T3G, T3M2-DVC, T6A5.3 a T3R bylo rozhodnuto o finančně nejméně náročné modernizaci vycházející z poznatků získaných při modernizaci na výše uváděné typy. Sériové rekonstrukce na typ T3R.P předznamenala rekonstrukce vozu T3 ev.č.6554 v roce 2000 na typ T3A se zachováním původního evidenčního čísla a úprava vozu T3 ev.č.6526 pro instalaci čelního maticového transparentu firmy BUSE. Vůz nikdy nezasáhl do provozu s cestujícími a po měsících odstavení ve vozovně Pankrác prošel celkovou rekonstrukcí na typ T3R.P a obdržel nové ev.č.8326.Tento typ je v Praze nejčetnější.