Od 1. září do10. října 2010 bude z důvodu rekonstrukce tramvajové trati obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Moráň – Albertov:

* linky 18,24,53,55 bude odkloněna přes zastávky Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň,
___________________________________________________________________
Z důvodu pokračujících prací na výstavbě Městského okruhu bude do 1. října 2010 obousměrně přerušen provoz tramvají již jen v úseku Prašný most – křižovatka Milady Horákové × U Brusnice
Platí pro linky 1,2,15,18,25,56,57
 
 
 

T6A5

Tatra T6A5(nebo také žehlička) je jednosměrný čtyřnápravový motorový tramvajový vůz. Je odvozen z modelů T6B5 pro SSSR a T6A2 pro NDR.Skříň tramvaje je svařena z válcovaných a lisovaných ocelových profilů, které jsou z vnější strany oplechovány, z vnitřní strany obloženy umakartem a sololitem. Podlaha vozu, která se nachází ve výšce 920 mm nad temenem kolejnice,je pokryta protiskluzovou krytinou. Tramvaj má v pravé bočnici troje dveře, v prvních dodávkách se jednalo o dveře čtyřkřídlé skládací, později vyrobené vozy obdržely dvojkřídlé výklopné dveře. Sedačky pro cestující jsou u starších tramvají koženkové, novější vozy je mají plastové s textilním potahem. Horní část oken je otevíratelná, původně byla posuvná (jako u T3), u vozů z novějších dodávek jsou výklopná. Kabina řidiče je zcela uzavřená s posuvnými dveřmi.

Tramvaj je vybavena elektrickou výzbrojí typu TV3 s tyristorovou regulací. Synchronní trakční motory se nacházejí v podvozcích (v každém dva) a jsou uloženy podélně. Vždy dva motory jsou zapojeny do série a jsou napájeny z jednoho pulzního měniče. Vozy jsou vybaveny vícečlenným řízením, je tak možné spřahovat tramvaje T6A5 do dvou- nebo třívozových vlaků a ovládat je pouze z předního vozu.Pokud je souprava 2 x T6A5 spojena poloautomatickými spřáhly s příslušnou napájecí propojkou, pak lze jezdit jen na jeden pantograf (v Praze, Bratislavě a Ostravě je vytažen pantograf prvního vozu, v Košicích je vytažen jen pantograf druhého vozu). V Brně není používáno silové elektrické propojení, proto musí být proto vytaženy oba pantografy.

V polovině 90. let vznikly pro různé zkoušky dva prototypy tramvaje T6A5. Jeden z nich byl vybaven elektrickou výzbrojí TV14, kromě toho měl zakryté podvozky, neboť se zkoušelo snížení hluku. Druhý vůz měl střídavou elektrickou výzbroj TV30.
Tatra T6A5.3

V případě tramvaje s označením T6A5.3 vyrobené v jednom kusu se jedná o prototypovou rekonstrukci starší tramvaje T3 s dosazením nové vozové skříně typu T6A5. Z vozu T3 byly použity především podvozky a některé další díly. Oproti ostatním tramvajím T6A5 má T6A5.3 modernější elektrickou výzbroj typu TV14 s tranzistorovou regulací výkonu a klasická spřáhla pražského typu. Na jeho výrobě se podílelo ČKD, které dodalo novou vozovou skříň, a Dopravní podnik hl. m. Prahy, od kterého pochází repasované díly z vozu T3

Technické údaje
Délka (bez spřáhel) 14 700 mm
Šířka 2 500 mm
Výška skříně 3 165 mm
Pohotovostní hmotnost 18 700–19 500 kg
Max. rychlost 65 km/h
Rozchod 1000 / 1435 mm
Obsaditelnost
Míst k sezení 25–31
Míst k stání (5 os./m²) 75–84
Motory a elektrická výzbroj
Motory TE 023, TE 026A02
Počet a výkon motorů 4×45 / 4×46,8 kW